การประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีผู้แทนจาก โรงเรียนสุภวิทย์ โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อหารือแนวทางการคัดเลือกตัวแทนสังกัดเอกชนเข้าร่วม  การแข่งขันงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมเสมาสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้ค่ะ