การประชุมการดำเนินโครงการ Teams For Education (TFE) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินโครงการ Teams For Education (TFE) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 25 คนประกอบด้วย 
– ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
– ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้วทุกสังกัดจำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางแนวทางการดำเนินโครงการฯ ของโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน