นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และน.ส.ปาณิสา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่คุรุสภา
ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ร่วมกับคณะกรรมการจากจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โดยมูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในครั้งนี้

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา