วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจัดการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการประเมินมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว(1) โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 6 คน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา