วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง  รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาสระแก้ว โดยมีนายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายตำแหน่ง ,การกำหนดอัตราและตำแหน่งต่างๆ, การพิจารณาเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะ, การจัดสรรตำแหน่งที่ว่างผลจากการเกษียณอายุราชการ, การพิจารณาโยกย้ายและสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ, การเกลี่ยอัตรากำลัง, และพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อข้าราชการในสังกัด

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา