วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางมาลี พิณสาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 คน
เพื่อประชุมพิจารณาข้อราชการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา