การประชุมคณะกรรมการ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการกำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน วิธีการประเมินภาค ข และภาค ค และการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน