เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ. ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเงิน 10 บาทช่วยบ้าน 10 หลังจังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามนโยบายของนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว และประธานเครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา