การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วครั้งที่ 2/2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ( 1 ) โดยมีนางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน
ซึ่งมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น จำนวน 20 คนเข้าร่วมประชุม
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน
สอบถามได้ค่ะ