วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว ฝ่ายสืบเสาะและตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการออกเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 รายได้แก่
1. นางมณี มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง
2. นางสุวิมล ชอบเงิน ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภออรัญประเทศ
โดยมีนาย ศักดิ์ชัย บรรณสาร เป็นประธานการประชุม และมีนายประสาร พรหมณา เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะและตรวจสอบได้ออกเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ออกเก็บข้อมูลของนางมณี มั่งคั่ง ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ออกเก็บข้อมูลของนางสุวิมล ชอบเงิน ณ กศน.อำเภออรัญประเทศ
โดยในที่ประชุม ได้สรุปผลการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองราย และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 1 คน ต่อไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา