วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจัดการประชุมทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ Coaching Teams และ TFE Teams For Education สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายไสว สารีบm ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา