การประชุมทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจัดการประชุมทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ Coaching Teams และ TFE Teams For Education สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายไสว สารีบm ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

สอบถามได้ค่ะ