วันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดร่วมประชุมรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลสาระสนเทศระดับการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นิตย์นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศต่อนายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา