วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อหารือข้อราชการ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสนองนโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา