การประชุมมอบนโยบาย

เรียนเชิญทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “การประชุมมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน” ในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๓๐ น. ทาง Face Book Live ช่อง OBEC CHANNEL