การประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ศึกษานิเทศจาก สพป.สระแก้ว เขต 1 ,เขต 2,สพม.7, อบจ.สระแก้ว,กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12,และ ศธ๗.สระแก้ว รวม 30 คน วิทยากรได้แก่ รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาทีม Coaching เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

สอบถามได้ค่ะ