การประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
โดยได้พิจารณารูปแบบการจัดงาน,การจัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์,การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล,และการแจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ

ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าวโดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอความร่วมมือสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นในทุกจังหวัด เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการแสดงความสามัคคีด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

รุ่งตะวัน โรจนธรธรวัฒน์ รายงาน