นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือไทปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย.2562 โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา