การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือไทปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย.2562 โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

สอบถามได้ค่ะ