การรับสมัครสมาชิก ชพค. และชพส.กรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี

การรับสมัครสมาชิก ชพค. และชพส.กรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษารายละเอียดติดตามได้ที่  www.otep.go.th

http://www.otep.go.th/?p=index