การรับสมัครสมาชิก ชพค. และชพส.กรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษารายละเอียดติดตามได้ที่  www.otep.go.th

http://www.otep.go.th/?p=index

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา