การศึกษาไทยพร้อมเดินหน้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  การศึกษาไทยพร้อมเดินหน้า ขับเคลื่อนการศึกษา เท่ากับ ขับเคลื่อนประเทศ