วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 น. ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 และคณะผู้บริหารสำนักงานฯ เข้าร่วมการแถลงข่าว ผู้ได้รับรางวัลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 บทบาทความเป็นครูในยุคโควิด -19 ผ่านระบบ video conference ร่วมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงานฯ ซึ่งถ่ายทอดผ่านห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นผู้เปิดรายชื่อครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
ซึ่งครูผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2564 ได้กล่าวถึงบทบาทความเป็นครูในยุค covid-19 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย
1.นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ปี 2564
2.นางสาวกล่อมจิตร ดอนภิรมย์ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
3.นายสิทธิชัย จันทร์คลาย โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีจัง หวัดสระแก้ว
4.นางสุมิตรา กลิ่นบุปผา โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ จังหวัดกำแพงเพชร
รุ่งตะวัน โรจนธรธราธวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา