กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง ของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่มปยป.) ตามประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น