กิจกรรมจิตอาสา มกราคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา (ปลูกผักสวนครัว) ณ บริเวณอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว