กิจกรรมจิตอาสา ศธจ.สระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ วัดแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว