กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมาน เวียงปฏิ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมจิตอาสา

(ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษา) มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด