วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางมณีรัฏ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมบุคลากร ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา (บริจาคทุนการศึกษา) มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒

ข่าวที่ผ่านมา