กิจกรรมจิตอาสา

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”ทำดีด้วยหัวใจ” อาสาพัฒนาสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้น่าอยู่ และพร้อมที่จะให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว