วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย

บุคลากร จัดกิจกรรมจิตอาสา (ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษา) มอบให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาพระยา

ข่าวที่ผ่านมา