กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ศธจ.สระแก้ว ตอนที่ ๖

ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๖ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว