กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๙ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกันจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว