กิจกรรมลงนามถวายพระพร และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน