กิจกรรมวันครู อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ หน่วยจัดงานอำเภอเมืองสระแก้ว ณ โรงเรียนสระแก้ว  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ในการจัดงาน คือ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา  โพธิสัตย์ เป็นประธานในพิธีและมีหน่วยงานทางการศึกษาภายในอำเภอเมืองสระแก้วเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมี “กิจกรรม  จิตอาสา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว” ให้บริการน้ำดื่ม จำนวน ๖๕๐ ขวด ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วย

สอบถามได้ค่ะ