วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดำเนินการโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มงานวินัยและนิติการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกับข้าราชการในสังกัดและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดและดับตกแต่งภูมิทัศน์รอบสำนักงาน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา