วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกศค.จังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด จัดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และสำนักงาน สกศค.จังหวัดสระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

รับชมคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/100013811600586/videos/828925720911140/?id=100013811600586

 

ข่าวที่ผ่านมา