ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

ก.ค.ศ.สำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด