ขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบาย การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบาย การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็น “น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่ http://ops.sueksa.go.th
ข้อข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถามได้ค่ะ