สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญข้าราชการและหน่วยงานทางการศึกษาใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูล ThaiEdReserarch พร้อมร่วมส่งผลงานการวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thairesearch.org

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา