สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วื ขอเชิญชวนร่วมประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และการออกแบบสติกเกอร์ในแอพพลิเคชั่น LINE ในหัวข้อ การต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.m-society.go.th หัว ข้อวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2561 และ Facebook กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 อาคาร a เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา