ขอเชิญชวนส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน” ชิงทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอเชิญชวนส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน” ชิงทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีการถ่ายทอดมุมมองและแนวความคิดในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีและอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสันติอย่างถาวรในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ธันวาคม 2563 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-629 8000 ต่อ 3313
หรือ http://www.nsc.go.th

สอบถามได้ค่ะ