สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนเข้ารับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายพศ.2563 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.thethaibar.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา