สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนเข้ารับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายพศ.2563 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.thethaibar.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563

ข่าวที่ผ่านมา