สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญร่วมการประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันครูผ่านการถ่ายภาพภาย ในหัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” และเกิดทัศนคติที่ดีรักและศรัทธาในวิชาชีพครู โดยแบ่งผลงานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาครัฐและเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี
2 นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4 ประชาชนทั่วไป
โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงิน 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
และรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของคุรุสภา http://www.skp.or.th ในระบบ “สมัครประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 63 พศ. 2562” สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 2814843
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา