กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 ขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประกอบกับวันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดถึงการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้สำนึกในพระคุณแม่ โดยกำหนดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังกัดหน่วยงานอื่น หรือภาคเอกชน จัดแสดงผลงานการวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น