ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพกับโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพกับโครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชน และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง อันเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชน โดยการวิ่งซึ่งจะดำเนินกิจกรรมวิ่งทั่วประเทศ จัดสายการวิ่งจากจังหวัดชายขอบ 15 สาย เพื่อผลัดและส่งต่อกันเป็นทอดๆ รวม 76 จังหวัด จนถึงกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำหรับจังหวัดสระแก้วจะเริ่มจากอำเภออรัญประเทศถึงศาลเจ้าพ่อพระปรง ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 รวมระยะทาง 80 กม. ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโทร 037 – 425 141-4 ต่อ 302
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน