ขอเชิญร่วมทำบุญ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมทำบุญตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลฯ และ ขอเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ops.sueksa.co.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ ”