ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายไชยวัฒน์ สายยนต์ นักเรียนชั้น ม.๑ และเด็กชายกิตติพงษ์ สาสยยนต์ นักเรียนชั้น ม. ๒ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ นางอนัญญา สายยนต์ (ช่วยเหลือไฟไหม้) เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ๖๐๕ – ๐ – ๙๑๖๘๒ – ๙ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) สาขานครสวรรค์ และสามารถนำส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินไปยัง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เพื่อจะได้จัดทำหนังสือขอบคุณในลำดับต่อไป
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

สอบถามได้ค่ะ