มูลนิธิประสงค์ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมโครงการปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับต้นกล้าได้ตามลิงค์นี้ หรือสแกนได้ที่ QR Code นี้
https://qrgo.page.link/pTt1H

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา