สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนและหารายได้สร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มกราคมถึง 9 มิถุนายน 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดโครงการฯ ได้ที่ http://goo.gl/nzKkoC และ QR Code นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา