จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอรายชื่อครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
โดยจัดส่งแบบเสนอรายชื่อครู พร้อมเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน 2563
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว(งานคุรุสภา) ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 037247390
สามารถดาวน์โหลดประกาศมูลนิธิฯ และแบบเสนอรายชื่อที่เว็บไซต์

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา