ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามนโยบายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ 2 ซึ่งกำหนดสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการนำมือถือเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วไปบริจาคได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านท่าน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา