ขอเชิญร่วมโครงการ Thai youth Initiative against drugs

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมโครงการ Thai youth Initiative against drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ Thai youth Initiative against drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในการระดมความคิดเห็นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เด็กเยาวชนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : Thai youth Initiative against drugs โทร ๐๒ – ๒๐๓๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๒๕๘