ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด สื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด สื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 โดยผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1 ภาพยนตร์โฆษณาจะต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที
2 ภาพยนตร์สั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที
ซึ่งผลงานทั้ง 2 ประเภทต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคภาพยนตร์หรือแอนิเมชั่นแล้วจะต้องไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนสร้างโดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่ถูกกฎหมายและองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อำเภอเมืองนนท บุรีจังหวัดนนทบุรี 11000 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤษภาคม 2561 สำหรับรางวัลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งแต่ 5000 ถึง 20000 บาทตามลำดับ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ 02-6286164 และ http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNPBH6104240010006

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

สอบถามได้ค่ะ